За нас

ОРГАНИЗАТОРИ

Ние сме група ентусиасти и вярваме, че сами сме отговорни за бъдещето си и от нас зависи как живеем. Искаме да осъществим мечтите си, да се научим да правим добър и успешен бизнес, а също и да насърчим предприемачеството в Благоевград, за да развием икономиката на града. Искаме Благоевград и България да са добри места за бизнес и вярваме, че провеждането на конференцията StartUP@Blagoevgrad е важна стъпка за общността и региона. Затова създадохме съвместен екип от студенти от Американски Университет в България и Югозападен университет „Неофит Рилски” за организирането на това събитие на доброволни начала. Към днешна дата (17/01/2013) в екипа участват 18 студенти от двата университета.

Ивайло Шипочки
Президент на клуб Start UP Благоевград 2013
Мобилен тел.: +359 883 38 46 26
И-мейл: i_shipochki@startupatblagoevgrad.org

Николай Герджиков
Президент на клуб Start UP Благоевград 2012
Мобилен тел.: +359 885 92 87 87
И-мейл: N_Gerdzhikov@startupatblagoevgrad.org

Деляна Ангелова
Координатор Спонсори 2012
Мобилен тел.: +359 883 37 37 62
И-мейл: D_Angelova@startupatblagoevgrad.org

Павел Топалов
Мобилен тел.: +359 886 920 511
И-мейл: P_Topalov@startupatblagoevgrad.org

Кристина Илиева
Мобилен тел.: +359 883 37 38 06
И-мейл: K_Ilieva@startupatblagoevgrad.org

Кристина Панайотова
И-мейл: kristina@startupatblagoevgrad.org

Ивайло Генов
И-мейл: ivaylo@startupatblagoevgrad.org

Люба Попова
И-мейл: lyuba@startupatblagoevgrad.org

Рая Колева
И-мейл: raya@startupatblagoevgrad.org

Северина Мангушева
И-мейл: severina@startupatblagoevgrad.org

Бисера Крумова
И-мейл: bisera@startupatblagoevgrad.org

Яна Сотирова
И-мейл: yana@startupatblagoevgrad.org

Борислав Сакалев
И-мейл: borislav@startupatblagoevgrad.org

Марио Граченов
И-мейл: mario@startupatblagoevgrad.org

Христо Попов
И-мейл: hristo@startupatblagoevgrad.org

Джафар Джафаров
И-мейл: jafar@startupatblagoevgrad.org

Георги Стоянов
И-мейл: georgy@startupatblagoevgrad.org

Иван Христов
И-мейл: ivan@startupatblagoevgrad.org

Коста Дамянов
И-мейл: kosta@damyanov.info
Графичен дизайн